Aktualności

Informacja o wydanym umorzeniu dochodzenia

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów w dniu 5 grudnia 2019 r. wydała postanowienie o umorzeniu dochodzenia o sygn. PR 4 Ds. 525.2019 prowadzonego w sprawie doprowadzenia, w okresie od 07.03.2016 r. do 26.02.2018 r., w Rzeszowie, łącznie co najmniej 149 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w różnych kwotach, które łącznie wynoszą 566.206,00 zł, w ten sposób, że działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w ramach prowadzonej działalności pod nazwą Podkarpackie Centrum Finansowo – Prawne Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie, firma ta oferowała pomoc w uzyskaniu pożyczek gotówkowych, pobierając za tą pomoc nieuzasadnione opłaty w różnych wysokościach i wprowadzając w tym zakresie w błąd w/w osoby, które za tą pomoc na rachunek Podkarpackiego Centrum Finansowo-Prawnego w Rzeszowie przelewały wskazane im kwoty pieniędzy, tj. o czyn z art. 286 § 1 lek, wobec braku znamion czynu zabronionego, tj. na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 kpk. Więcej „Informacja o wydanym umorzeniu dochodzenia”

KOMUNIKAT PROKURATURY REJONOWEJ W ŁAŃCUCIE

Sekretariat Prokuratury Rejonowej w Łańcucie zawiadamia, że postanowieniem KWP w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 roku, zatwierdzonym przez prokuratora 29 listopada 2019 roku, umorzono śledztwo o sygnaturze akt PR Ds. 1173.2019.S. w sprawie działania, w okresie od 06 maja 2010r. do 24 czerwca 2016r. w Żołyni, Białobrzegach, woj. podkarpackiego i innych miejscowościach na terenie Polski; nieustalonych osób, które wspólnie i w porozumieniu z Kamilem S., Adrianem. M., i Mariuszem M. doprowadzili łącznie 163 ustalonych pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie ich w błąd co do możliwości wytworzenia i dostarczenia im różnego rodzaju dokumentów, przedmiotów czy też usług, w łącznej kwocie około 710.000,00 zł., nie mając zamiaru realizacji przyjętych na siebie w ten sposób zobowiązali tj. przestępstw z art. 286 §1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. 294 §1 kk w zw. z art. 65 §1 kk i art. 286 §1 kk, w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 91 §1 kk, w zw. z art. 65 §1 kk i inne – na podstawie art. 322 § 1 kpk, wobec niewykrycia tych współsprawców. Więcej „KOMUNIKAT PROKURATURY REJONOWEJ W ŁAŃCUCIE”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na „Dostawę materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz podległych prokuratur rejonowych w 2020 roku”

Więcej „Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na „Dostawę materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz podległych prokuratur rejonowych w 2020 roku””

Więcej o: Zgon młodej kobiety

Zgon młodej kobiety

Prokuratura Rejonowa w Leżajsku nadzoruje pod sygnaturą PR Ds. 1175.2019 prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Leżajsku śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci dwudziestosześcioletniej kobiety w dniu 23 listopada 2019r. w miejscowości Brzyska Wola woj. podkarpackiego tj. o czyn z art. 155 kk. Więcej „Zgon młodej kobiety”

Więcej o: Śmierć w piwiarni

Śmierć w piwiarni

W dniu 25 listopada 2019 r. prokurator z udziałem funkcjonariuszy Policji oraz biegłego lekarza przeprowadził oględziny zwłok 65-letniego mężczyzny w pomieszczeniu toalety pijalni piwa w Nowej Sarzynie. Jak ustalono na miejscu mężczyzna ten w dniu 24 listopada 2019 r. w godzinach wieczornych spożywał alkohol w pijalni piwa. Więcej „Śmierć w piwiarni”