Aktualności

Komunikat

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Leżajsku w dniu 30 grudnia 2020 r. umorzył śledztwo prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Leżajsku pod sygn. akt RSD-95/20, PR Ds. 33.2020 w sprawie mającego miejsce w okresie od kwietnia 2008 r. do października 2019 r. w Grodzisku Górnym, pow. leżajski, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uporczywego naruszenia przez ustaloną z imienia i nazwiska osobę praw pracowników wynikających ze stosunku pracy i ubezpieczenia społecznego oraz przywłaszczenia powierzonych rzeczy, tj. pieniędzy w łącznej wysokości w 1.655.727,72 zł stanowiących mienie wielkiej wartości, a pochodzących ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników, tj. o przestępstwo z art. 218 § 1a kk w zb. z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk – działając na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Więcej „Komunikat”

Więcej o: Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ropczycach prowadzone jest przez Komendę Powiatową Policji w Ropczycach postępowanie przeciwko Jarosławowi Z. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z art. 281 kk. Więcej „Komunikat prasowy”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO na: Dostawę wody butelkowej niegazowanej w butlach ok. 19 litrowych i dzierżawę urządzeń dozujących wodę dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz prokuratur okręgu rzeszowskiego

Więcej „OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO na: Dostawę wody butelkowej niegazowanej w butlach ok. 19 litrowych i dzierżawę urządzeń dozujących wodę dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz prokuratur okręgu rzeszowskiego”

Więcej o: Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Leżajsku w dniu 15 grudnia 2020 roku wszczęła śledztwo w sprawie wypadku drogowego zaistniałego w dniu 14 grudnia 2020 r. na drodze wojewódzkiej nr 875 w wyniku którego śmierć poniosło dwóch mężczyzn, tj. o przestępstwo z art. 177 § 2 kk. Więcej „Komunikat prasowy”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na: Dostawę wody butelkowej niegazowanej w butlach ok. 19 litrowych i dzierżawę urządzeń dozujących wodę dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz prokuratur okręgu rzeszowskiego

Więcej „Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na: Dostawę wody butelkowej niegazowanej w butlach ok. 19 litrowych i dzierżawę urządzeń dozujących wodę dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz prokuratur okręgu rzeszowskiego”

Komunikat Prasowy

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie prowadzi, po przejęciu do dalszego prowadzenia z Prokuratury Rejonowej w Ropczycach, śledztwo związane z zabójstwem 40 – letniego mężczyzny – Andrzeja B., którego ciało ujawniono w kompleksie leśnym w miejscowości Boreczek. Więcej „Komunikat Prasowy”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO na „Dostawę materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz podległych prokuratur rejonowych w 2021 roku”

Więcej „OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO na „Dostawę materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz podległych prokuratur rejonowych w 2021 roku””