Komunikat

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie zawiadamia pokrzywdzonych, że w sprawie sygn. PO II Ds 28.2021 wydane zostało postanowienie o powołaniu tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego z dnia 30 marca 2021 r.

Komunikat

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie zawiadamia pokrzywdzonych, że:

w dniu 22 marca 2021 roku, w toku śledztwa o sygnaturze PO II Ds. 16.2018, prowadzonego przeciwko Agnieszce P., Bogusławowi P. i innym podejrzanym o przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. i inne., wydano postanowienie o wyłączeniu materiałów przeciwko Piotrowi M. i Benmirowi H., podejrzanym o przestępstwa określone w art. 286 § 1 kk. i inne. Wyłączone materiały zarejestrowano pod nową sygnaturą PO II Ds. 44.2021.

Komunikat

Uprzejmie informuję, że z dniem 10 lutego 2021 roku w siedzibie Prokuratury Rejonowej dla m. Rzeszów oraz Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie uruchomiona zostanie nowa centralna telefoniczna. W związku z powyższym zmianie ulegną dotychczasowe numery telefonów w w/w jednostkach. Więcej „Komunikat”

Więcej o: Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Dębicy prowadzone jest śledztwo w sprawie wyrabiania substancji wybuchowej, która może sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, tj. o przestępstwo z art. 171 § 1 kk. Więcej „Komunikat prasowy”

Więcej o: Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Dębicy w dniu 26 stycznia 2021 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Dębicy akt oskarżenia przeciwko 23-letniemu mieszkańcowi Dębicy – Klaudiuszowi M., Więcej „Komunikat prasowy”

Więcej o: Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ropczycach prowadzone jest przez Komendę Powiatową Policji w Ropczycach postępowanie przeciwko Michałowi W. 31-letniemu mieszkańcowi powiatu ropczycko – sędziszowskiego podejrzanemu o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 kk. Więcej „Komunikat prasowy”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO na: Dostawę wody butelkowej niegazowanej w butlach ok. 19 litrowych i dzierżawę urządzeń dozujących wodę dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz prokuratur okręgu rzeszowskiego

Więcej „OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO na: Dostawę wody butelkowej niegazowanej w butlach ok. 19 litrowych i dzierżawę urządzeń dozujących wodę dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz prokuratur okręgu rzeszowskiego”