Kierownictwo

Prokurator Okręgowy
prok. Ewa Lotczyk

tel. 17 5061 200
fax. 17 5061 203


Zastępca Prokuratora Okręgowego
prok. Arkadiusz Jarosz

tel.  17 5061 200


Naczelnik Wydziału I Śledczego

prok. Alina Danilewicz-Dudek

tel. 17 5061 221


Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej

prok. Krzysztof Sebastianka

tel. 17 5061 218


Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego

prok. Lesław Myrda

tel. 17 5061 238


Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej

prok. Paweł Król

tel. 17 5061 220
tel. kom. 668 028 229

e-mail: rzecznik@rzeszow.po.gov.pl


Wizytator Prokuratury Okręgowej

prok. Ryszard Faryniak

tel.  17 5061 234


Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz

Działem kieruje: prok. Mariusz Kowal

tel.  17 5061 205

e-mail: kierownikit@rzeszow.po.gov.pl


Wydział VII –  Budżetowo-Administracyjny

Działem kieruje: Małgorzata Dobrzańska

tel.  17 5061 257, fax. 17 5061 264

e-mail: mdobrzanska@rzeszow.po.gov.pl


Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Działem kieruje: Stanisław Latuszek

tel.  17 5061 214

e-mail: pelnomocnik@rzeszow.po.gov.pl


Sekretariat Prokuratury Okręgowej

Kierownik sekretariatu Prokuratury Okręgowej: Kinga Kotula

tel.  17 5061 229, fax. 17 5061 263

e-mail: sekretariat@rzeszow.po.gov.pl


Samodzielne Stanowisko  Audytor Wewnętrzny

Jadwiga Siuta

tel.  17 5061 242

e-mail: audytor@rzeszow.po.gov.pl


Inspektor Ochrony Danych

Wojciech Pieniążek

tel. 17 5061 258

e-mail: iod@rzeszow.po.gov.pl