Zakończenie postępowania dotyczącego dużej ilości pokrzywdzonych

Prokurator Okręgowy w Rzeszowie, działając na podstawie art. 131§ 2 i 3 kodeksu postępowania karnego zawiadamia, iż postanowieniem z 30 czerwca 2020 r. sygn. PO II Ds. 11.2019 Sp (c), umorzone zostało śledztwo w sprawie : wprowadzenia w błąd. w bliżej nieustalonym okresie czasu od około 2009 r nie później niż w 2012 r w Rzeszowie i innych miejscowościach na terenie kraju wielu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w nieustalonej wartości,  poprzez wprowadzenie w błąd co do możliwości przeniesienie ubezpieczenia społecznego do Wielkiej Brytanii w celu zmniejszenia kosztów prowadzonej w kraju działalności gospodarczej z tytułu obowiązkowych składek do ZUS, poprzez wpłatę comiesięcznych kwot w wysokości ok. 500 zł tytułem abonamentu dla firm Optigen, Optiglob oraz Astra Royal, w zamian za m.in. opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w Wielkiej Brytanii, w; związku z rzekomym ich zatrudnieniem w tym kraju tj. o czyn z art. 286 § 1 kk na zasadzie art.. 17 § 1 pkl.2 kpk tj. wobec braku w czynie znamion czynu zabronionego.

Jednocześnie pouczam, iż odpis powyższego postanowienia podlega doręczeniu temu pokrzywdzonemu, który zwróci się o to w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prokurator Prokuratury Okręgowej

Łukasz Harpula