Komunikat

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Leżajsku w dniu 30 grudnia 2020 r. umorzył śledztwo prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Leżajsku pod sygn. akt RSD-95/20, PR Ds. 33.2020 w sprawie mającego miejsce w okresie od kwietnia 2008 r. do października 2019 r. w Grodzisku Górnym, pow. leżajski, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uporczywego naruszenia przez ustaloną z imienia i nazwiska osobę praw pracowników wynikających ze stosunku pracy i ubezpieczenia społecznego oraz przywłaszczenia powierzonych rzeczy, tj. pieniędzy w łącznej wysokości w 1.655.727,72 zł stanowiących mienie wielkiej wartości, a pochodzących ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników, tj. o przestępstwo z art. 218 § 1a kk w zb. z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk – działając na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Więcej „Komunikat”

Zmiana siedziby Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów

Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 listopada 2020 roku siedziba Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów została przeniesiona do budynku położonego przy ulicy płk. Leopolda Lisa-Kuli 20 w Rzeszowie.

Wszelką korespondencję do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów należy kierować na adres:
Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów
ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 20
35-959 Rzeszów

Numery telefonów kontaktowych pozostają bez zmian.

Więcej o: Z A R Z A D Z E N I E   NR 18/2020 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W RZESZOWIE z dnia 1 kwietnia 2020 r.  w sprawie urzędowania Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i podległych prokuratur rejonowych w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym  rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS – Co -V – 2

Z A R Z A D Z E N I E NR 18/2020 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W RZESZOWIE z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie urzędowania Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i podległych prokuratur rejonowych w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS – Co -V – 2

Więcej „Z A R Z A D Z E N I E NR 18/2020 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W RZESZOWIE z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie urzędowania Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i podległych prokuratur rejonowych w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS – Co -V – 2”

Więcej o: Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 17 /2020 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W RZESZOWIE z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie urzędowania Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i podległych prokuratur rejonowych w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-V-2

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 17 /2020 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W RZESZOWIE z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie urzędowania Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i podległych prokuratur rejonowych w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-V-2

Więcej „Z A R Z Ą D Z E N I E NR 17 /2020 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W RZESZOWIE z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie urzędowania Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i podległych prokuratur rejonowych w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-V-2”

Więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie obowiązkowego pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do obiektów Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i podległych prokuratur rejonowych

ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie obowiązkowego pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do obiektów Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i podległych prokuratur rejonowych

Więcej „ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie obowiązkowego pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do obiektów Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i podległych prokuratur rejonowych”