PO I Ds. 16. 2016

Prokuratura  Okręgowa w Rzeszowie I Wydział Śledczy działając na podstawie art. 131 § 2  k. p. k.  zawiadamia pokrzywdzonych i ich
pełnomocników,  iż  w dniu 19 grudnia 2018 roku  skierowany został  do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia w sprawie PO I Ds. 16.2016 przeciwko Jackowi M. i innym,   oskarżonym o popełnienie szeregu oszustw   polegających na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób poprzez sprzedaż im  skradzionych na terenie Hiszpanii samochodów osobowych w których przerobione zostały numery identyfikacyjne  –   tj. o przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. i inne Więcej „PO I Ds. 16. 2016”

Więcej o: Informacja Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie i podległych jej jednostkach organizacyjnych prokuratury

Informacja Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie i podległych jej jednostkach organizacyjnych prokuratury

Prokurator Okręgowy w Rzeszowie informuje, że Zarządzeniem nr 68/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku ustalił dzień 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie i podległych jej jednostkach organizacyjnych prokuratury.
W zamian za dzień wolny od pracy (24 grudnia 2018 r.) ustalił dzień 15 grudnia 2018 roku (sobota) dniem pracy w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie i podległych jej jednostkach organizacyjnych prokuratury w wymiarze osiem godzin tj. od 7.30-15.30.

Prokurator Okręgowy
Łukasz Harpula