Prokuratura Rejonowa w Strzyżowie

Adres:

ul. 8-marca 9
38-100 Strzyżów

 

Sekretariat – 17 5061 489 lub 485

Prokurator Rejonowy – 17 5061 485

Z-ca Prokuratora Rejonowego – 17 5061 485

Ds. – informacja – 17 5061 489

KO – informacja – 17 5061 490

Biuro Podawcze – 17 5061 491

 

fax. 17 27 62 924

 

email: strzyzow@rzeszow.po.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza

 

Prokurator Rejonowy
Z-ca Prokuratora Rejonowego Zbigniew Wieszczek

 

Prokurator Rejonowy przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków oraz  bieżących codziennie od 800 do 1500.

Prokuratorzy i pracownicy sekretariatu przyjmują strony w sprawach bieżących od poniedziałku do piątku od 800 do 1500.

 

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Strzyżowie znajduje się miasto Strzyżów oraz gminy: Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów i Wiśniowa.

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów

ul. Hetmańska 45d
35-078 Rzeszów

Godziny urzędowania: (pn – pt) 7.30 – 15.30

Centrala:  17 50 61 100
fax 17 50 61 103

email: miastorzeszow@rzeszow.po.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza 

Numery telefonów bezpośrednie:

Sekretariat 4 Ds:
Sekretariat 5 Ds:
Sekretariat 6 Ds:
Sekretariat 9 Ds:
Wokandy:
Sprawy zawieszone:

17 50 61 127
17 50 61 130
17 50 61 128
17 50 61 131
17 50 61 124
17 50 61 105

Prokurator Rejonowy: Renata Krut
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Katarzyna Drupka

Prokurator Rejonowy dla miasta Rzeszów interesantów przyjmuje w każdy wtorek w godzinach od 1430 do 1630 .

Zastępca Prokuratora Rejonowego dla miasta Rzeszów interesantów przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 1430 do 1530 .

Pracownicy sekretariatu Ds. interesantów przyjmują codziennie od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
– poniedziałek, środa, piątek od godziny 730 do godziny 1130,
– wtorek od godziny 1230 do godziny 1530,
– czwartek od godziny 1230 do godziny 1530.


Dział do Spraw Wojskowych

ul. Lisa Kuli 20
35-959 Rzeszów

Sekretariat tel. 17 50 61 185

email: dzialwojskowy@rzeszow.po.gov.pl

Z-ca Prokuratora Rejonowego do Spraw Wojskowych
Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów w Rzeszowie: mjr Karol Czuba


Prokuraturę Rejonową dla miasta Rzeszów dla części miasta Rzeszów obejmującej obszar w granicach przebiegających od przecięcia prawego brzegu rzeki Wisłok z północną granicą administracyjną miasta, wschodnim brzegiem rzeki Wisłok w kierunku południowym do mostu Karpackiego, dalej północną stroną (wraz z jezdnią) alei Powstańców Warszawy do skrzyżowania z aleją Tadeusza Rejtana i aleją Gen. Władysława Sikorskiego, następnie zachodnią stroną (bez jezdni) alei Gen. Władysława Sikorskiego w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Białogórską, dalej północną stroną ul. Białogórskiej (wraz z jezdnią) w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej miasta, następnie w kierunku południowym wschodnią, a dalej południową, zachodnią i północną granicą administracyjną miasta do jej przecięcia z prawym brzegiem rzeki Wisłok.

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów znajduje się miasto Rzeszów z wyłączeniem osiedli: Załęże, Pobitno, Dąbrowszczaków, Wilkowyja, Mieszka I, Nowe Miasto, Paderewskiego, Słocina, Zimowit, Zalesie.

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie

ul. Lisa Kuli 20
35-959 Rzeszów

 

Godziny urzędowania: (pn – pt) 7.30 – 15.30

Biuro podawcze: 17 5061 154
fax 17 85 33 746

e-mail: rzeszow@rzeszow.po.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza 

 

Prokurator Rejonowy: Piotr Pawlik
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Sylwia Urban-Koszela


Numery telefonów bezpośrednie:

Prokurator Rejonowy tel. 17 5061 150
Z-ca Prokuratora Rejonowego tel. 17 5061 150
Biuro Podawcze tel. 17 5061 154
Sekretariat 1 Ds tel. 17 5061 164
Sekretariat 2 Ds tel. 17 5061 166
Sekretariat 3Ds i 8Ds tel. 17 5061 167
Wokandy tel. 17 5061 163
Sprawy zawieszone tel. 17 5061 162

 

Prokurator Rejonowy oraz Zastępca Prokuratora Rejonowego przyjmują strony w sprawach skarg i wniosków codziennie od 1400 do 1500 oraz w każdy wtorek od 1400 do 1600.

Prokuratorzy i pracownicy sekretariatu przyjmują strony w sprawach bieżących od poniedziałku do piątku od 1000 do 1400.

 

Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie dla miasta Dynów oraz gmin: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn, a także dla części miasta Rzeszów obejmującej obszar w granicach przebiegających od przecięcia prawego brzegu rzeki Wisłok z północną granicą administracyjną miasta, wschodnim brzegiem rzeki Wisłok w kierunku południowym do mostu Karpackiego, dalej północną stroną (bez jezdni) alei Powstańców Warszawy do skrzyżowania z aleją Tadeusza Rejtana i aleją Gen. Władysława Sikorskiego, następnie zachodnią stroną (wraz z jezdnią) alei Gen. Władysława Sikorskiego w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Białogórską, dalej północną stroną ul. Białogórskiej (bez jezdni) w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej miasta, następnie w kierunku północnym wschodnią, a dalej północną granicą administracyjną miasta do jej przecięcia z prawym brzegiem rzeki Wisłok

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie znajduje się miasto Dynów oraz gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn oraz osiedla  z terenu miasta Rzeszów: Załęże, Pobitno, Dąbrowszczaków, Wilkowyja, Mieszka I, Nowe Miasto, Paderewskiego, Słocina, Zimowit, Zalesie.

Prokuratura Rejonowa w Łańcucie

ul. Grunwaldzka 10
37-100 Łańcut

 

Godziny urzędowania: (pn – pt) 7.30 – 15.30

Sekretariat: 17 5061 425 lub 433

fax  17 22 53 049

e-mail: lancut@rzeszow.po.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza 

 

Prokurator Rejonowy: Marek Jękot
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Dariusz Sudak
Prokurator Rejonowy przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od 1300 do 1530, w sprawach bieżących w godzinach urzędowania.

Prokuratorzy i pracownicy sekretariatu przyjmują strony w sprawach bieżących od poniedziałku do piątku od 800 do 1500.

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Łańcucie znajduje się miasto Łańcut oraz gminy: Białobrzegi, Czarna, Łańcut, Markowa, Rakszawa i Żołynia.

Prokuratura Rejonowa w Dębicy

ul. 3 Maja 2
39-200 Dębica

Godziny urzędowania: (pn – pt) 7.30 – 15.30

Centrala, Biuro Podawcze: 17 5061 404

Sekretariat: 17 5061 400

fax (014) 67 02 217

email: debica@rzeszow.po.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza

p.f. Prokurator Rejonowy: Jacek Żak
p.o. Z-ca Prokuratora Rejonowego: Mirosław Michno

Prokurator Rejonowy przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od 13:00 do 15:30, w sprawach bieżących w godzinach urzędowania.

Prokuratorzy i pracownicy sekretariatu przyjmują strony w sprawach bieżących od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00.

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Dębicy znajduje się miasto Dębica oraz gminy: Brzostek, Czarna, Dębica, Jodłowa, Pilzno i Żyraków.