Prokuratura Rejonowa w Strzyżowie

Adres:

ul. 8-marca 9
38-100 Strzyżów

Sekretariat – 17 5061 489 lub 485

Prokurator Rejonowy – 17 5061 485

Ds. – informacja – 17 5061 489

KO – informacja – 17 5061 490

Biuro Podawcze – 17 5061 491

fax. 17 27 62 924

email: strzyzow@rzeszow.po.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza

Prokurator Rejonowy przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków oraz  bieżących codziennie od 800 do 1500.

Prokurator Rejonowy: prok. Dariusz Cioban


Prokuratorzy i pracownicy sekretariatu przyjmują strony w sprawach bieżących od poniedziałku do piątku od 800 do 1500.

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Strzyżowie znajduje się miasto Strzyżów oraz gminy: Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów i Wiśniowa.

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów

ul. Lisa-Kuli 20
35-959 Rzeszów

Godziny urzędowania: (pn – pt) 7.30 – 15.30

Centrala:  17 50 61 100
fax 17 50 61 103

email: miastorzeszow@rzeszow.po.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza 

Numery telefonów bezpośrednie:

Sekretariat 4 Ds:
Sekretariat 5 Ds:
Sekretariat 6 Ds:
Sekretariat 9 Ds:
Wokandy:
Sprawy zawieszone:

17 50 61 127
17 50 61 130
17 50 61 128
17 50 61 131
17 50 61 124
17 50 61 105

Prokurator Rejonowy: prok. Wojciech Przybyło
Z-ca Prokuratora Rejonowego: prok. Katarzyna Drupka

Prokurator Rejonowy dla miasta Rzeszów interesantów przyjmuje w każdy wtorek w godzinach od 1430 do 1630 .

Zastępca Prokuratora Rejonowego dla miasta Rzeszów interesantów przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 1430 do 1530 .

Pracownicy sekretariatu Ds. interesantów przyjmują codziennie od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
– poniedziałek, środa, piątek od godziny 730 do godziny 1130,
– wtorek od godziny 1230 do godziny 1530,
– czwartek od godziny 1230 do godziny 1530.


Dział do Spraw Wojskowych

ul. Lisa Kuli 20
35-959 Rzeszów

Sekretariat tel. 17 50 61 185
fax 17 50 61 199

email: dzialwojskowy@rzeszow.po.gov.pl

Z-ca Prokuratora Rejonowego do Spraw Wojskowych
Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów w Rzeszowie: prok. por. Sławomir Stępniak


Prokuraturę Rejonową dla miasta Rzeszów dla części miasta Rzeszów obejmującej obszar w granicach przebiegających od przecięcia prawego brzegu rzeki Wisłok z północną granicą administracyjną miasta, wschodnim brzegiem rzeki Wisłok w kierunku południowym do mostu Karpackiego, dalej północną stroną (wraz z jezdnią) alei Powstańców Warszawy do skrzyżowania z aleją Tadeusza Rejtana i aleją Gen. Władysława Sikorskiego, następnie zachodnią stroną (bez jezdni) alei Gen. Władysława Sikorskiego w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Białogórską, dalej północną stroną ul. Białogórskiej (wraz z jezdnią) w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej miasta, następnie w kierunku południowym wschodnią, a dalej południową, zachodnią i północną granicą administracyjną miasta do jej przecięcia z prawym brzegiem rzeki Wisłok.

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów znajduje się miasto Rzeszów z wyłączeniem osiedli: Załęże, Pobitno, Dąbrowszczaków, Wilkowyja, Mieszka I, Nowe Miasto, Paderewskiego, Słocina, Zimowit, Zalesie.

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie

ul. Lisa Kuli 20
35-959 Rzeszów

Godziny urzędowania: (pn – pt) 7.30 – 15.30

Biuro podawcze: 17 5061 154
Czynne od 7.30 do 11:00 i od 11.30 do 15.30

fax 17 85 33 746

e-mail: rzeszow@rzeszow.po.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza 

Prokurator Rejonowy: prok. Tomasz Kozak
Z-ca Prokuratora Rejonowego: prok. Magdalena Ziemba-Kołacz

 

Numery telefonów bezpośrednie:

Prokurator Rejonowy tel. 17 5061 150
Z-ca Prokuratora Rejonowego tel. 17 5061 150
Biuro Podawcze tel. 17 5061 154
Sekretariat 1 Ds tel. 17 5061 164
Sekretariat 2 Ds tel. 17 5061 166
Sekretariat 3 Ds, 4 Ds, 8 Ds tel. 17 5061 167
Sekretariat 5 Ds, 7 Ds tel. 17 5061 153
Wokandy tel. 17 5061 163
Sprawy zawieszone tel. 17 5061 162

W sprawach skarg i wniosków Prokurator Rejonowy przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 15:30 do 16:30, natomiast Zastępca Prokuratora Rejonowego przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 14:30 do 15:30.

Prokuratorzy i pracownicy sekretariatu przyjmują strony w sprawach bieżących w kolejności zgłaszania się codziennie w dni robocze w godzinach urzędowania od godz. 10:00 do godz. 14:00, przy czym w każdy poniedziałek do godz. 16:30.

Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie dla miasta Dynów oraz gmin: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn, a także dla części miasta Rzeszów obejmującej obszar w granicach przebiegających od przecięcia prawego brzegu rzeki Wisłok z północną granicą administracyjną miasta, wschodnim brzegiem rzeki Wisłok w kierunku południowym do mostu Karpackiego, dalej północną stroną (bez jezdni) alei Powstańców Warszawy do skrzyżowania z aleją Tadeusza Rejtana i aleją Gen. Władysława Sikorskiego, następnie zachodnią stroną (wraz z jezdnią) alei Gen. Władysława Sikorskiego w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Białogórską, dalej północną stroną ul. Białogórskiej (bez jezdni) w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej miasta, następnie w kierunku północnym wschodnią, a dalej północną granicą administracyjną miasta do jej przecięcia z prawym brzegiem rzeki Wisłok

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie znajduje się miasto Dynów oraz gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn oraz osiedla  z terenu miasta Rzeszów: Załęże, Pobitno, Dąbrowszczaków, Wilkowyja, Mieszka I, Nowe Miasto, Paderewskiego, Słocina, Zimowit, Zalesie.

Prokuratura Rejonowa w Ropczycach

ul. Sienkiewicza 1
39-100 Ropczyce

Godziny urzędowania: (pn – pt) 7.30 – 15.30

Sekretariat: tel.  17 5061 450 lub 445

fax:  17 22 18 518, 17 22 18 295

e-mail: ropczyce@rzeszow.po.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza 

Prokurator Rejonowy: prok. Marta Bielecka
Z-ca Prokuratora Rejonowego: prok. Agnieszka Tylutka-Cioban

Prokurator Rejonowy przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od 1300 do 1530, w sprawach bieżących w godzinach urzędowania.

Prokuratorzy i pracownicy sekretariatu przyjmują strony w sprawach bieżących od poniedziałku do piątku od 800 do 1500.

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ropczycach znajduje się miasto Ropczyce oraz gminy: Iwierzyce, Ostrów, Ropczyce, Sędziszów Małopolski i Wielopole Skrzyńskie.

Prokuratura Rejonowa w Łańcucie

ul. Grunwaldzka 10
37-100 Łańcut

Godziny urzędowania: (pn – pt) 7.30 – 15.30

Sekretariat: 17 5061 425 lub 433

fax  17 22 53 049

e-mail: lancut@rzeszow.po.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza 

Prokurator Rejonowy: prok. Marek Jękot
Z-ca Prokuratora Rejonowego: prok. Dariusz Sudak
Prokurator Rejonowy przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od 1300 do 1530, w sprawach bieżących w godzinach urzędowania.

Prokuratorzy i pracownicy sekretariatu przyjmują strony w sprawach bieżących od poniedziałku do piątku od 800 do 1500.

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Łańcucie znajduje się miasto Łańcut oraz gminy: Białobrzegi, Czarna, Łańcut, Markowa, Rakszawa i Żołynia.

Prokuratura Rejonowa w Leżajsku

ul. Mickiewicza 47
37-300 Leżajsk

Godziny urzędowania: (pn – pt) 7.30 – 15.30

Sekretariat: 17 5061 465

fax 17 24 05 368

e-mail: lezajsk@rzeszow.po.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza 

Prokurator Rejonowy:  prok. Katarzyna Leszczak
Z-ca Prokuratora Rejonowego: prok. Wojciech Golenia

 

Prokurator Rejonowy przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od 1300 do 1530, w sprawach bieżących w godzinach urzędowania.

Prokuratorzy i pracownicy sekretariatu przyjmują strony w sprawach bieżących od poniedziałku do piątku od 800 do 1500.

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Leżajsku znajduje się miasto Leżajsk oraz gminy: Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Leżajsk i Nowa Sarzyna.

Prokuratura Rejonowa w Dębicy

ul. 3 Maja 2
39-200 Dębica

Godziny urzędowania: (pn – pt) 7.30 – 15.30

Centrala: 17 50 61 404
fax: 14 67 02 217

email: debica@rzeszow.po.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawczaEPUAP Logo

Numery telefonów bezpośrednie:

1 Ds:
2 Ds:
3 Ds:
Wokandy:
Kierownik sekretariatu:
17 50 61 411
17 50 61 412
17 50 61 405
17 50 61 403
17 50 61 400

Prokurator Rejonowy: prok. Jacek Żak
Z-ca Prokuratora Rejonowego: prok. Tomasz Zwierzyk

Prokurator Rejonowy przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od 13:00 do 15:30, w sprawach bieżących w godzinach urzędowania.

Prokuratorzy i pracownicy sekretariatu przyjmują strony w sprawach bieżących od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00.

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Dębicy znajduje się miasto Dębica oraz gminy: Brzostek, Czarna, Dębica, Jodłowa, Pilzno i Żyraków.