Więcej o: Usiłowanie rozboju na 14 – latku

Usiłowanie rozboju na 14 – latku

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów nadzoruje śledztwo przeciwko Wiktorowi N. podejrzanemu o usiłowanie dokonania w dniu 23 kwietnia 2019 roku rozboju na małoletnim mieszkańcu Rzeszowa oraz o naruszenie czynności narządu jego ciała na okres poniżej 7 dni – tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. Więcej „Usiłowanie rozboju na 14 – latku”

Zatrzymanie sprawcy fałszywych alarmów w instytucjach państwowych

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów nadzoruje śledztwo przeciwko Lechowi K. podejrzanemu o zawiadomienie drogą listowną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podłożeniu ładunków wybuchowych w kilku miejscach na terenie Rzeszowa, w tym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Narodowym Funduszu Zdrowia, czym stworzył sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób, oraz zagrożenie mienia i wywołał czynności instytucji użyteczności publicznej i organów ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego i zdrowia, mającą na celu uchylenie zagrożenia – tj. o przestępstwo z art. 224a k.k. Więcej „Zatrzymanie sprawcy fałszywych alarmów w instytucjach państwowych”

Więcej o: Zarzut związany z obrotem narkotykami przez mieszkańca Zawady

Zarzut związany z obrotem narkotykami przez mieszkańca Zawady

Prokuratura Rejonowa w Dębicy nadzoruje śledztwo przeciwko 31-letniemu mieszkańcowi Zawady – Maciejowi S., któremu przedstawiono zarzut o to, że w dniu 8 maja 2019 roku w Dębicy i Zawadzie, wbrew przepisom ustawy posiadał przy sobie substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości 4,33 grama, jak również w miejscu swojego zamieszkania posiadał środki odurzające w postaci marihuany w ilości 0,6 grama oraz substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości 41,35 grama z zamiarem wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Więcej „Zarzut związany z obrotem narkotykami przez mieszkańca Zawady”

Więcej o: Pożar w następstwie zaprószenia ognia od palącego się papierosa

Pożar w następstwie zaprószenia ognia od palącego się papierosa

Prokuratura Rejonowa w Łańcucie skierowała akt oskarżenia do miejscowego Sądu Rejonowego przeciwko 74 letniemu Zygmuntowi S.  o nieumyślne sprowadzenie w dniu 24 czerwca 2018 roku w Łańcucie zdarzenia mającego postać pożaru mieszkania znajdującego się na parterze wielorodzinnego, czteropiętrowego budynku mieszkalnego, które to zdarzenie zagrażało życiu oraz zdrowiu wielu osób, powodując przy tym u jednej z osób pokrzywdzonych zatrucie tlenkiem węgla, skutkujące rozstrojem zdrowia trwającym nie dłużej niż siedem dni, tj. o przestępstwo  z art. 163 § 2 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. Więcej „Pożar w następstwie zaprószenia ognia od palącego się papierosa”

Więcej o: Napaść 18 – latka na spacerujące małżeństwo w Dębicy

Napaść 18 – latka na spacerujące małżeństwo w Dębicy

Prokuratura Rejonowa w Dębicy w dniu 24 kwietnia 2019 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Dębicy akt oskarżenia przeciwko 18-letniemu mieszkańcowi Dębicy Dawidowi K., któremu zarzuca się popełnienie wspólnie z innymi dwoma nieustalonymi sprawcami przestępstwa polegającego na wypowiadaniu w dniu 9 sierpnia 2018 r. gróźb karalnych pozbawienia życia wobec 51-letniego mieszkańca i 48-letniej mieszkanki powiatu dębickiego oraz dokonanie uszkodzenia ciała pokrzywdzonego mężczyzny poprzez oddawanie w jego kierunku strzałów z broni pneumatycznej śrutowej, w wyniku czego pokrzywdzony doznał lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Więcej „Napaść 18 – latka na spacerujące małżeństwo w Dębicy”