Więcej o: Uciekł przed wierzycielami, zapisując cały majątek byłej żonie i synowi

Uciekł przed wierzycielami, zapisując cały majątek byłej żonie i synowi

W wrześniu  2018 roku rozpoczął się z oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie proces  przeciwko Grzegorzowi M., oskarżonemu o czyn z art. 300 § 1, 2 i 3 kodeksu karnego i art. 302 § 1  kodeksu karnego,  który prowadząc działalność gospodarczą, w sytuacji  zagrożenia niewypłacalnością, posiadając zobowiązania wobec 35 wierzycieli, w tym dostawców towarów i osób, które wynajmowały swoje lokale dla  w/w, wobec których należności sięgały niemal 2.500.000 złotych,  nie mogąc  zaspokoić wszystkich wierzycieli,  w dniach  30 grudnia 2014 roku i 17 lipca 2015 roku dokonał  spłaty jedynie swojej byłej żony, przepisując jej majątek,  w ramach podziału majątku dorobkowego, po orzeczonym rozwodzie, jak również przekazał w ramach darowizny swojemu synowi szereg nieruchomości gruntowych. Łącznie żona i syn otrzymali niemal 30 nieruchomości gruntowych. Więcej „Uciekł przed wierzycielami, zapisując cały majątek byłej żonie i synowi”

Więcej o: Po raz kolejny urządzał nielegalnie gry na automatach

Po raz kolejny urządzał nielegalnie gry na automatach

W dniu 16 października 2018 roku Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie skierowała do Sądu Rejonowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko Maciejowi W. oskarżając go o szereg przestępstw skarbowych z art. 107 § 1 k.k.s., dotyczących urządzania i prowadzenia gier na automatach przez zarządzaną przez niego spółkę, w lokalach na terenie województwa podkarpackiego. Więcej „Po raz kolejny urządzał nielegalnie gry na automatach”

Więcej o: Fikcyjne umowy o pracę dla najbliższych

Fikcyjne umowy o pracę dla najbliższych

W październiku 2018 roku Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie skierowała do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko Michałowi R. oskarżając w/w o popełnienie czynu z art. 296 § 1 kodeksu karnego w zw. z art. 12 kodeksu karnego, Michał R. jako prezes Remix Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej  w Rakszawie,  był zobowiązany do zajmowania się sprawami majątkowymi tej spółki.  Więcej „Fikcyjne umowy o pracę dla najbliższych”

Więcej o: Śledztwo Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów dot. dopuszczania się w środkach komunikacji miejskiej czynności seksualnych i usiłowania dopuszczenia się takich czynności wobec małoletnich poniżej 15 roku życia

Śledztwo Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów dot. dopuszczania się w środkach komunikacji miejskiej czynności seksualnych i usiłowania dopuszczenia się takich czynności wobec małoletnich poniżej 15 roku życia

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów prowadzi śledztwo dot. dopuszczania się w okresie od września 2017 roku do czerwca 2018 roku w Rzeszowie w środkach komunikacji miejskiej czynności seksualnych lub usiłowania dopuszczenia się takich czynności wobec małoletnich poniżej 15 roku życia.   Więcej „Śledztwo Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów dot. dopuszczania się w środkach komunikacji miejskiej czynności seksualnych i usiłowania dopuszczenia się takich czynności wobec małoletnich poniżej 15 roku życia”

Więcej o: Komunikat prasowy w sprawie PR 4 Ds. 565.2018 Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów

Komunikat prasowy w sprawie PR 4 Ds. 565.2018 Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów nadzoruje wszczęte w dniu 21 czerwca 2018 roku postępowanie przygotowawcze prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie dotyczące przestępstwa rozpowszechniania za pośrednictwem sieci internet treści pornograficznych w sposób umożliwiający małoletniemu poniżej 15 lat zapoznanie się z nimi, tj. o czyn z art. 200 § 3 kk. W sprawie nie przedstawiono dotychczas nikomu zarzutów. Więcej „Komunikat prasowy w sprawie PR 4 Ds. 565.2018 Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów”

Więcej o: Śledztwo Prokuratury Rejonowej w Leżajsku dot. spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym

Śledztwo Prokuratury Rejonowej w Leżajsku dot. spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym

Prokuratura Rejonowa w Leżajsku nadzoruje postępowanie przygotowawcze przeciwko 24-letniemu mieszkańcowi powiatu leżajskiego podejrzanemu o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, skutkującego zgonem 52-letniego mieszkańca Leżajska, tj. o przestępstwo z art. 156 § 3 kk. Więcej „Śledztwo Prokuratury Rejonowej w Leżajsku dot. spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym”

Więcej o: Wyrok w sprawie dotyczącej znieważenia obywatela Turcji, z powodu jego przynależności narodowej i wyznaniowej

Wyrok w sprawie dotyczącej znieważenia obywatela Turcji, z powodu jego przynależności narodowej i wyznaniowej

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów nadzorowała postępowanie przeciwko 24-letniemu mieszkańcowi Kolbuszowej, który w dniu 12 listopada 2016 roku w godzinach nocnych przyszedł do jednego z lokali gastronomicznych w centrum Rzeszowa, gdzie chciał zamówić kebaba. Przebywając w nim, Więcej „Wyrok w sprawie dotyczącej znieważenia obywatela Turcji, z powodu jego przynależności narodowej i wyznaniowej”