Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na: „Usługę przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w obiektach Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie”

Więcej „Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na: „Usługę przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w obiektach Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie””

Przetarg nieograniczony na: „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i pracowników prokuratur rejonowych okręgu rzeszowskiego oraz członków rodzin pracowników ww. prokuratur”

Więcej „Przetarg nieograniczony na: „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i pracowników prokuratur rejonowych okręgu rzeszowskiego oraz członków rodzin pracowników ww. prokuratur””