Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na:Usługę przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w obiektach Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie

Więcej „Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na:Usługę przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w obiektach Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie”

Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa części budynku przy ul. Lisa Kuli dla jednostek prokuratury okręgu rzeszowskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji

Więcej „Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa części budynku przy ul. Lisa Kuli dla jednostek prokuratury okręgu rzeszowskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz podległych prokuratur rejonowych”

Więcej „Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz podległych prokuratur rejonowych””

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: „Dostawę materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz podległych prokuratur rejonowy

Więcej „Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: „Dostawę materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz podległych prokuratur rejonowy”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych – kserokopiarek dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie”

Więcej „Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych – kserokopiarek dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie””

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: „Usługi przewozu zwłok lub szczątków ludzkich dla Prokuratury Rejonowej w Leżajsku oraz Prokuratury Rejonowej w Łańcucie w 2018 roku”

Więcej „Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: „Usługi przewozu zwłok lub szczątków ludzkich dla Prokuratury Rejonowej w Leżajsku oraz Prokuratury Rejonowej w Łańcucie w 2018 roku””