Licznik odwiedzin : 1826085
Prokuratura Rejonowa w Dębicy Print

ul. 3 Maja 2,
39-200 Dębica

Centrala: 14 67 02 071-72, 67 02 074

tel./fax 14 67 02 217; 14 67 02 071 wew. 22 lub 14 

 

email: debica@-spam-rzeszow.po.gov.pl *

Prokurator Rejonowy: p.f. Jacek Żak

Z-ca Prokuratora Rejonowego: p.f. Krzysztof Sebastianka


W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Dębicy znajduje się miasto Dębica oraz gminy: Brzostek, Czarna, Dębica, Jodłowa, Pilzno i Żyraków.

 

 

 

UWAGA: SKRZYNKA POCZTOWA NIE SŁUŻY DO PRZEKAZYWANIA ZAWIADOMIEŃ O PRZESTĘPSTWIE ORAZ INNYCH PISM PROCESOWYCH. PRZESŁANE PISMA BĘDĄ POZOSTAWIANE BEZ ROZPOZNANIA. Zawiadomienie o przestępstwie oraz inne pisma procesowe pochodzące od stron kierowane do prokuratury mogą być  składane osobiście w biurze podawczym prokuratury albo przesłane za pośrednictwem poczty.

* Prosimy przed wysłaniem e-maila o usunięcie tekstu -spam- z adresu

Zmieniony ( 25.06.2015 )
 

home search