Aktualności

Więcej o: Akt oskarżenia  w sprawie sprzedaży i posiadania znacznej ilości środków odurzających

Akt oskarżenia w sprawie sprzedaży i posiadania znacznej ilości środków odurzających

Prokuratura Rejonowa w Ropczycach skierowała w dniu 26 czerwca 2019 roku do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko 21-letniemu mieszkańcowi powiatu ropczycko-sędziszowskiemu, podejrzanemu o popełnienie szeregu przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Więcej „Akt oskarżenia w sprawie sprzedaży i posiadania znacznej ilości środków odurzających”

Więcej o: Handlarz kosztownymi autami chciał zarobić na VAT- ie

Handlarz kosztownymi autami chciał zarobić na VAT- ie

W dniu 10 czerwca 2019 roku  Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie skierowała do  Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko 59 letniemu mieszkańcowi Wrocławia Edwardowi B., 44 letniemu mieszkańcowi Legnicy Andrzejowi D., 58 letniemu mieszkańcowi Lublina Andrzejowi M., 45 letniemu mieszkańcowi Wrocławia Olafowi R., 39 letniemu mieszkańcowi Wrocławia Marcinowi S., 47 letniemu mieszkańcowi Żor Mariuszowi T. i 34 letniemu mieszkańcowi Rzeszowa Kacprowi T. o przestępstwo  z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 286 § l k.k. w zw. z art. 294 § l k.k. w zw. z art. 271 §1 i 3 k.k.  w zw. z art. 273 k.k. w zw. z art .11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. i w zw. z art. 65 § l k.k. Więcej „Handlarz kosztownymi autami chciał zarobić na VAT- ie”

Więcej o: Zarzuty wobec kłusowników

Zarzuty wobec kłusowników

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów – Dział do Spraw Wojskowych nadzoruje śledztwo prowadzone przez Wydział Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie przeciwko czterem ustalonym osobom (w tym dwóm żołnierzom zawodowym) podejrzanym m.in. o to, że działając na terenie wojskowym w okolicach poligonu w Nowej Dębie wspólnie i w porozumieniu wchodzili w posiadanie zwierzyny objętej ochroną gatunkową – bobrów, za pomocą narzędzi przeznaczonych do kłusowania w postaci wnyków, przez co działając ze szczególnym okrucieństwem spowodowali śmierć zwierząt, tj. o przestępstwo z art. 53 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w zw. z art. 11§2 kk. Więcej „Zarzuty wobec kłusowników”

Więcej o: Zatrzymanie i środki zapobiegawcze wobec posiadacza znacznej ilości narkotyków

Zatrzymanie i środki zapobiegawcze wobec posiadacza znacznej ilości narkotyków

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów nadzoruje śledztwo przeciwko Damianowi S. podejrzanemu o posiadanie znacznej ilości środków odurzających w postaci marihuany, mefedronu oraz tabletek MDMA/ekstazy – tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Więcej „Zatrzymanie i środki zapobiegawcze wobec posiadacza znacznej ilości narkotyków”

Więcej o: Wyłudzenia refundacji leków

Wyłudzenia refundacji leków

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej nadzoruje prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji  w Rzeszowie śledztwo przeciwko siedmiu mieszkańcom powiatu przemyskiego Elli S. – lat 55,  Rafałowi K. – lat 33, Krystynie K. – lat 62, Andrzejowi K. – lat 63, Natalii K. – lat 32, Katarzynie K. – lat 36, Annie C. – lat 27 o czyn z art. 286 § 1 kk i inne, które dotyczy doprowadzenia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie około półtora miliona złotych poprzez zorganizowanie procederu polegającego na wyłudzaniu refundacji z Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie na leki zawierające srebro koloidalne poprzez wprowadzanie w błąd co do zasadności wskazanego rodzaju i sposobu leczenia i przez pozorowanie obrotu takimi medykamentami. Więcej „Wyłudzenia refundacji leków”

Więcej o: Akt oskarżenia dot. zabójstwa

Akt oskarżenia dot. zabójstwa

W dniu 31 maja 2019 r. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie skierowała akt oskarżenia przeciwko mieszkańcom powiatu leżajskiego 24 letniemu Kamilowi W. o czyny z art. 148 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. oraz 33 letniemu Krzysztofowi R. o czyny z art. 279 § 1 k.k. i art. 240 § 1 k.k. Wobec podejrzanych  stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Więcej „Akt oskarżenia dot. zabójstwa”

Więcej o: Przemyt znacznych ilość narkotyków z Belgii i handel ludźmi

Przemyt znacznych ilość narkotyków z Belgii i handel ludźmi

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie prowadzi śledztwo przeciwko trzem obywatelom Bułgarii 50 letniemu  Danielowi S., 51 letniemu  Ventsislavowi Y. i 51 letniemu Galinowi N. podejrzanym o dokonanie szeregu przestępstw polegających na dokonaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia w Belgii znacznych ilości środków odurzających w postaci kokainy oraz tabletek MDMA, a następnie dokonanie przywozu w/w substancji na teren Rzeczpospolitej Polskiej i wprowadzenie ich do obrotu tj. o przestępstwa z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Więcej „Przemyt znacznych ilość narkotyków z Belgii i handel ludźmi”