Aktualności

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Dębicy” zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 2 w Dębicy, w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Część II.

Więcej „Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Dębicy” zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 2 w Dębicy, w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Część II.”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz jednostek organizacyjnych”

Więcej „Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz jednostek organizacyjnych””

Więcej o: Śledztwo Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów dot. dopuszczania się w środkach komunikacji miejskiej czynności seksualnych i usiłowania dopuszczenia się takich czynności wobec małoletnich poniżej 15 roku życia

Śledztwo Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów dot. dopuszczania się w środkach komunikacji miejskiej czynności seksualnych i usiłowania dopuszczenia się takich czynności wobec małoletnich poniżej 15 roku życia

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów prowadzi śledztwo dot. dopuszczania się w okresie od września 2017 roku do czerwca 2018 roku w Rzeszowie w środkach komunikacji miejskiej czynności seksualnych lub usiłowania dopuszczenia się takich czynności wobec małoletnich poniżej 15 roku życia.   Więcej „Śledztwo Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów dot. dopuszczania się w środkach komunikacji miejskiej czynności seksualnych i usiłowania dopuszczenia się takich czynności wobec małoletnich poniżej 15 roku życia”

Więcej o: Komunikat prasowy w sprawie PR 4 Ds. 565.2018 Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów

Komunikat prasowy w sprawie PR 4 Ds. 565.2018 Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów nadzoruje wszczęte w dniu 21 czerwca 2018 roku postępowanie przygotowawcze prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie dotyczące przestępstwa rozpowszechniania za pośrednictwem sieci internet treści pornograficznych w sposób umożliwiający małoletniemu poniżej 15 lat zapoznanie się z nimi, tj. o czyn z art. 200 § 3 kk. W sprawie nie przedstawiono dotychczas nikomu zarzutów. Więcej „Komunikat prasowy w sprawie PR 4 Ds. 565.2018 Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów”

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Dębicy” zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 2 w Dębicy, w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Część II.

Więcej „Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Dębicy” zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 2 w Dębicy, w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Część II.”

Więcej o: Śledztwo Prokuratury Rejonowej w Leżajsku dot. spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym

Śledztwo Prokuratury Rejonowej w Leżajsku dot. spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym

Prokuratura Rejonowa w Leżajsku nadzoruje postępowanie przygotowawcze przeciwko 24-letniemu mieszkańcowi powiatu leżajskiego podejrzanemu o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, skutkującego zgonem 52-letniego mieszkańca Leżajska, tj. o przestępstwo z art. 156 § 3 kk. Więcej „Śledztwo Prokuratury Rejonowej w Leżajsku dot. spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym”