Aktualności

Więcej o: Oszukano kilkaset polskich firm. Sprawa trafiła do sądu

Oszukano kilkaset polskich firm. Sprawa trafiła do sądu

W dniu 30 maja 2016r. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie przekazała do rzeszowskiego Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko Pawłowi G. i Bogdanowi Ś. w związku z doprowadzeniem 131  pokrzywdzonych, w tym osób prywatnych i podmiotów gospodarczych z terenu całego kraju, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości. Więcej „Oszukano kilkaset polskich firm. Sprawa trafiła do sądu”

O nas

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie powstała w lipcu 1950 roku na mocy ustawy o Prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej i do roku 1998 funkcjonowała jako Prokuratura Wojewódzka. W styczniu 1999 roku instytucja została przemianowana na Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie i w takiej formie działa do dnia dzisiejszego. Początkowo Prokuratura mieściła się w gmachu dawnego rzeszowskiego zamku, obecnie Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Od listopada 2013 roku Prokuratura Okręgowa ma swoją nową siedzibę przy ul. Hetmańskiej 45d.

W budynku tym znajdują się też:
• Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów;
• Prokuratura Regionalna w Rzeszowie;
• Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie;

Prokuraturze Okręgowej podlega 7 prokuratur rejonowych:
• Prokuratura Rejonowa w Dębicy
• Prokuratura Rejonowa w Leżajsku
• Prokuratura Rejonowa w Lańcucie
• Prokuratura Rejonowa w Ropczycach
• Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie
• Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów
• Prokuratura Rejonowa w Strzyżowie

Jednostka zajmuje się między innymi ochroną prawa, udzielaniem pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym, a także wspieraniem, prowadzeniem i nadzorowaniem działań prawnych zmierzających do ukarania nieuczciwych obywateli oraz zwalczania wszelkich zachowań niezgodnych z prawem.

Kontakt

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie

ul. Hetmańska 45d
35-078 Rzeszów

NIP 813-27-03-518

Godziny urzędowania: (pn – pt) 7.30 – 15.30

tel. 17 50 61 200
tel/fax:  17 50 61 203
e-mail: sekretariat@rzeszow.po.gov.pl

Sekretariat Wydział I Śledczy
tel. 17 50 61 211

Sekretariat Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej
tel. 17 50 61 212, fax. 17 50 61 266

Elektroniczna skrzynka podawcza

Biuletyn Informacji Publicznej

UWAGA: SKRZYNKA POCZTOWA E-MAIL NIE SŁUŻY DO PRZEKAZYWANIA ZAWIADOMIEŃ O PRZESTĘPSTWIE ORAZ INNYCH PISM PROCESOWYCH. PRZESŁANE PISMA BĘDĄ POZOSTAWIANE BEZ ROZPOZNANIA. Zawiadomienie o przestępstwie oraz inne pisma procesowe pochodzące od stron kierowane do prokuratury mogą być  składane osobiście w biurze podawczym prokuratury albo przesłane za pośrednictwem poczty.


Wyświetl większą mapę

Prokuratura Rejonowa w Strzyżowie

Adres:

ul. 8-marca 9
38-100 Strzyżów

 

Sekretariat – 17 5061 489 lub 485

Prokurator Rejonowy – 17 5061 485

Z-ca Prokuratora Rejonowego – 17 5061 485

Ds. – informacja – 17 5061 489

KO – informacja – 17 5061 490

Biuro Podawcze – 17 5061 491

 

fax. 17 27 62 924

 

email: strzyzow@rzeszow.po.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza

 

Prokurator Rejonowy
Z-ca Prokuratora Rejonowego Zbigniew Wieszczek

 

Prokurator Rejonowy przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków oraz  bieżących codziennie od 800 do 1500.

Prokuratorzy i pracownicy sekretariatu przyjmują strony w sprawach bieżących od poniedziałku do piątku od 800 do 1500.

 

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Strzyżowie znajduje się miasto Strzyżów oraz gminy: Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów i Wiśniowa.

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów

ul. Hetmańska 45d
35-078 Rzeszów

Godziny urzędowania: (pn – pt) 7.30 – 15.30

Centrala:  17 50 61 100
fax 17 50 61 103

email: miastorzeszow@rzeszow.po.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza 

Numery telefonów bezpośrednie:

Sekretariat 4 Ds:
Sekretariat 5 Ds:
Sekretariat 6 Ds:
Sekretariat 9 Ds:
Wokandy:
Sprawy zawieszone:

17 50 61 127
17 50 61 130
17 50 61 128
17 50 61 131
17 50 61 124
17 50 61 105

Prokurator Rejonowy: Renata Krut
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Katarzyna Drupka

Prokurator Rejonowy dla miasta Rzeszów interesantów przyjmuje w każdy wtorek w godzinach od 1430 do 1630 .

Zastępca Prokuratora Rejonowego dla miasta Rzeszów interesantów przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 1430 do 1530 .

Pracownicy sekretariatu Ds. interesantów przyjmują codziennie od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
– poniedziałek, środa, piątek od godziny 730 do godziny 1130,
– wtorek od godziny 1230 do godziny 1530,
– czwartek od godziny 1230 do godziny 1530.


Dział do Spraw Wojskowych

ul. Lisa Kuli 20
35-959 Rzeszów

Sekretariat tel. 17 50 61 185

email: dzialwojskowy@rzeszow.po.gov.pl

Z-ca Prokuratora Rejonowego do Spraw Wojskowych
Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów w Rzeszowie: mjr Karol Czuba


Prokuraturę Rejonową dla miasta Rzeszów dla części miasta Rzeszów obejmującej obszar w granicach przebiegających od przecięcia prawego brzegu rzeki Wisłok z północną granicą administracyjną miasta, wschodnim brzegiem rzeki Wisłok w kierunku południowym do mostu Karpackiego, dalej północną stroną (wraz z jezdnią) alei Powstańców Warszawy do skrzyżowania z aleją Tadeusza Rejtana i aleją Gen. Władysława Sikorskiego, następnie zachodnią stroną (bez jezdni) alei Gen. Władysława Sikorskiego w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Białogórską, dalej północną stroną ul. Białogórskiej (wraz z jezdnią) w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej miasta, następnie w kierunku południowym wschodnią, a dalej południową, zachodnią i północną granicą administracyjną miasta do jej przecięcia z prawym brzegiem rzeki Wisłok.

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów znajduje się miasto Rzeszów z wyłączeniem osiedli: Załęże, Pobitno, Dąbrowszczaków, Wilkowyja, Mieszka I, Nowe Miasto, Paderewskiego, Słocina, Zimowit, Zalesie.

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie

ul. Lisa Kuli 20
35-959 Rzeszów

 

Godziny urzędowania: (pn – pt) 7.30 – 15.30

Biuro podawcze: 17 5061 154
fax 17 85 33 746

e-mail: rzeszow@rzeszow.po.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza 

 

Prokurator Rejonowy: Piotr Pawlik
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Sylwia Urban-Koszela


Numery telefonów bezpośrednie:

Prokurator Rejonowy tel. 17 5061 150
Z-ca Prokuratora Rejonowego tel. 17 5061 150
Biuro Podawcze tel. 17 5061 154
Sekretariat 1 Ds tel. 17 5061 164
Sekretariat 2 Ds tel. 17 5061 166
Sekretariat 3Ds i 8Ds tel. 17 5061 167
Wokandy tel. 17 5061 163
Sprawy zawieszone tel. 17 5061 162

 

Prokurator Rejonowy oraz Zastępca Prokuratora Rejonowego przyjmują strony w sprawach skarg i wniosków codziennie od 1400 do 1500 oraz w każdy wtorek od 1400 do 1600.

Prokuratorzy i pracownicy sekretariatu przyjmują strony w sprawach bieżących od poniedziałku do piątku od 1000 do 1400.

 

Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie dla miasta Dynów oraz gmin: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn, a także dla części miasta Rzeszów obejmującej obszar w granicach przebiegających od przecięcia prawego brzegu rzeki Wisłok z północną granicą administracyjną miasta, wschodnim brzegiem rzeki Wisłok w kierunku południowym do mostu Karpackiego, dalej północną stroną (bez jezdni) alei Powstańców Warszawy do skrzyżowania z aleją Tadeusza Rejtana i aleją Gen. Władysława Sikorskiego, następnie zachodnią stroną (wraz z jezdnią) alei Gen. Władysława Sikorskiego w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Białogórską, dalej północną stroną ul. Białogórskiej (bez jezdni) w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej miasta, następnie w kierunku północnym wschodnią, a dalej północną granicą administracyjną miasta do jej przecięcia z prawym brzegiem rzeki Wisłok

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie znajduje się miasto Dynów oraz gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn oraz osiedla  z terenu miasta Rzeszów: Załęże, Pobitno, Dąbrowszczaków, Wilkowyja, Mieszka I, Nowe Miasto, Paderewskiego, Słocina, Zimowit, Zalesie.