List gończy – Adam Duk

Prokuratura Rejonowa dla Miasta Rzeszów poszukuje: Adam Duk

Imię i nazwisko: Adam Duk
Data urodzenia: 16.11.1969 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Bóbrka

Krótki opis czynu o jaki jest podejrzany Adam Duk:

przywłaszczenie powierzonych pieniędzy w kwocie 22.500,00 zł w miesiącu wrzesień 2008 r. na szkodę ustalonej osoby fizycznej – art. 284 § 2 kk.

Adam Duk
Adam Duk