List gończy – Adam Lasek

Prokuratura Rejonowa w Dębicy poszukuje: Adam Lasek

Imiona i Nazwisko: Adam Lasek

Data urodzenia: 05.12.1977 r. Dębica

Ostatnie miejsce zamieszkania: Dębica

Adam Lasek jest podejrzany o to, że w dniu 17 lipca 2002 w Dębicy, woj podkarpackiego działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci uzyskania w banku kredytu w walucie polskiej w kwocie 60,000 zł wprowadził w błąd pracowników tego banku co do okoliczności mającej istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu i poprzez podanie nierzetelnego oświadczenia w paragrafie trzecim umów o ustanowienie zastawu rejestrowego na pojeździe oraz umowie przewłaszczenia na rzecz tegoż banku stanowiących zabezpieczenie wierzytelności banku z tytułu umowy kredytu obrotowego, iż rzeczy te stanowią wyłączną własność kredytobiorcy, znajdują się w jego posiadaniu i nie są obciążone prawami osób trzecich, doprowadził bank do niekorzystnego rozporządzenia mienieni w kwocie 60.000 zł tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Adam Lasek
Adam Lasek