List Gończy – Al Refai Mohssin

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie poszukuje: Al Refai Mohssin

Imiona i Nazwisko: Al Refai Mohssin

Data urodzenia: 27.08.1968 r. Damaszek

Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów

Al Refai Mohssin jest podejrzany o to, że w okresie od 28.03.2000 roku do 7.06.2000 roku w Tyczynie, Rzeszowie, Krakowie działając ciągiem przestępstw wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem różne firmy w ten sposób, że po wprowadzeniu ich pracowników w błąd co do zamiaru oraz terminu i sposobu zapłaty nie uiścił należności za pobrane towary na faktury z opóźnionym terminem płatności, doprowadził wymienione firmy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie 132.282 zł, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk w z w. z art. 294 § 1 kk.

Al Refai Mohssin
Al Refai Mohssin