List Gończy – Andrzej Piętnik

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Andrzej Piętnik

Imiona i Nazwisko: Andrzej Piętnik

Data urodzenia: 25.11.1968 r. Jarosław

Ostatnie miejsce zamieszkania: Jarosław

Andrzej Piętnik jest podejrzany o to, że w dniu 12 lutego 2010 roku w Rzeszowie działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, posługując się sfałszowanym zaświadczeniem o zatrudnieniu i zarobkach, usiłował wyłudzić kredyt w Oddziale SKOK w kwocie 30.000,00 zł, jednakże zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikacje złożonego wniosku przez bank, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k, w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Andrzej Piętnik
Andrzej Piętnik