List Gończy – Andrzej Skwarło

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie poszukuje: Andrzej Skwarło

Imiona i Nazwisko: Andrzej Skwarło

Data urodzenia: 28.11.1972r. Czchów

Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów

Andrzej Skwarło uchylał się od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego na rzecz swoich dzieci, czym naraził je na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, tj. o czyn z art. 209 § 1 kk.

Andrzej Skwarło
Andrzej Skwarło