List Gończy – Andrzej Wcisło

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Andrzej Wcisło

Imiona i Nazwisko: Andrzej Wcisło

Data urodzenia: 05.05.1967 r. Rzeszów

Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów

Andrzej Wcisło jest podejrzany o to, że w okresie czasu od dnia 25 listopada 2005 roku do dnia 2 lutego 2006 roku działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi ośmioma osobami, na terenie województwa podkarpackiego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, posługując się sfałszowanymi zaświadczeniami o zatrudnieniu i zarobkach, pięciokrotnie wyłudził kredyty w różnych bankach, dwukrotnie pomógł innej ustalonej osobie wyłudzić kredyty oraz dwukrotnie zawarł umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, wyłudzając w ten sposób telefony komórkowe, powodując łącznie straty w kwocie 30.690, 16 zł, tj. o czyny z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Andrzej Wcisło
Andrzej Wcisło