List gończy – Antoni Bułat

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie poszukuje: Antoni Bułat

Imiona i Nazwisko: Antoni Bułat

Data urodzenia: 24.05.1958 r. Boguchwała

Ostatnie miejsce zamieszkania:  Rzeszów

Antoni Bułat jest podejrzany o udaremnienie wykonania tytułu egzekucyjnego w postaci wyroku Sądu i w konsekwencji udaremnienie zaspokojenia wierzyciela w okresie od 20 września 2009 roku do 30 września 2009 roku, tj. o przestępstwo z art. 300 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Antoni Bułat
Antoni Bułat