List gończy – Arkadiusz Stec

Prokuratura Rejonowa w Ropczycach poszukuje: Arkadiusz Stec

Imiona i nazwisko: Arkadiusz Stec
Data urodzenia: 15.10.1997 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Sędziszów Młp.

Podstawa poszukiwania:
art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k., art. 279 § 1 k.k. i art. 289 § 2 k.k. i art. 244 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., art 62 ust.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Arkadiusz_Stec
Arkadiusz Stec