List gończy – Artur Jasiewicz

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Artur Jasiewicz

Imiona i Nazwisko: Artur Jasiewicz

Data urodzenia: 10.04.1984 r. Rzeszów

Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów

Artur Jasiewicz podejrzany jest o to, że w dniu 03.02.2006r. w Rzeszowie w zamiarze, aby ustalona osoba doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ustalony SKOK w Rzeszowie w kwocie 10 000 zł poprzez zawarcie umowy kredytowej pomimo braku możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania ułatwił jego popełnienie w ten sposób, że będąc właścicielem firmy wystawił nierzetelny dokument w postaci zaświadczenia o zarobkach na nazwisko ustalonej osoby i przekazał je w/w osobie w celu przedłożenia i na jego podstawie uzyskania kredytu tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Artur Jasiewicz
Artur Jasiewicz