List Gończy – Augustyn Mita

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie poszukuje: Augustyn Mita

Imiona i Nazwisko: Augustyn Mita

Data urodzenia: 10.07.1952 r. Będzin

Ostatnie miejsce zamieszkania: Załęże

Augustyn Mita pozostaje pod zarzutem uporczywego uchylania się od ciążącego na nim z mocy ustawy oraz orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie obowiązku alimentacyjnego, tj. o czyn z art. 209 §1 kk.

Augustyn Mita
Augustyn Mita