List gończy – Bogdan Tuleja

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Bogdan Tuleja

Imiona i Nazwisko:  Bogdan Tuleja

Data urodzenia:    21.05.1958 r. w Rzeszowie

Ostatnie miejsce zamieszkania:  Rzeszów

Bogdan Tuleja podejrzany jest o to, że uporczywie uchyla się od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego, tj. o przestępstwo z art. 209 § 1 k.k. i inne.

Bogdan Tuleja
Bogdan Tuleja