List gończy – Bogusław Kępczyński

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Bogusław Kępczyński

Imiona i Nazwisko: Bogusław Kępczyński

Data urodzenia: 21.11.1959 r. Działdowo

Ostatnie miejsce zamieszkania:  Rzeszów

Bogusław Kępczyński podejrzany jest o wyłudzenie usług i rzeczy o wartości 950 zł. na szkodę ustalonego podmiotu, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12  kk.

Bogusław Kępczyński
Bogusław Kępczyński