List gończy – Bożena Micał

Prokuratura Rejonowa w Ropczycach poszukuje: Bożena Micał

Imię i nazwisko: Bożena Micał
Data urodzenia: 01.06.1967 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Świlcza

Krótki opis czynu:

  1. w okresie od dnia 8 września 2010 roku do dnia 24 września 2010 r. w Sędziszowie Młp., woj. podkarpackiego, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, zatrudniona jako referent ds. ewidencji materiałowej w Punkcie Sprzedaży w Sędziszowie Młp. spółki Kazgod sp. z o.o. przywłaszczyła z kasy powierzone jej mienie w kwocie 12.995,79 złotych oraz pieniądze w łącznej kwocie 37.000 złotych ze sprzedaży środków ochrony roślin na podstawie dowodów wpłat KP 5/08/2010 i 12/08/2010, wskutek czego doprowadziła do powstania w mieniu spółki Kazgod sp. z o.o z/s w Błoniach szkody o łącznej wartości 49.995,79 złotych,
    tj. o czyn z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 12 kk
  2. w okresie od dnia 9 czerwca 2008 roku do dnia 23 września 2010 roku w Sędziszowie Młp., woj. podkarpackiego, zatrudniona jako referent ds. ewidencji materiałowej w Punkcie Sprzedaży w Sędziszowie Młp. spółki Kazgod sp. z o.o., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, w celu ukrycia niedoboru magazynowego: poświadczyła nieprawdę na 23-ech fakturach VAT opiewających na łączną kwotę 279.559,90 złotych, co sprzedaży środków ochrony roślin na rzecz szeregu klientów, która faktycznie nie miała miejsca,
    tj. o czyn z art. art. 271 § 1 kk i art. 272 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk
Bożena Micał