List gończy – Dariusz Gnatek

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie poszukuje: Dariusz Gnatek

Imiona i Nazwisko: Dariusz Gnatek

Data urodzenia: 03.12.1977 r. Rzeszów

Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów

Dariusz Gnatek podejrzany jest o to, że działając czynem ciągłym dokonał oszustwa co do zamiaru uiszczenia zapłaty za zamówiony i pobrany towar tj, o przestępstwo z art. 286§1 k.k. w zw. z art 12 k.k. oraz o udaremnianie zaspokojenia swojego wierzyciela przez zbycie zajętego majątku tj. o przestępstwo z art. 300§2 k.k.

Dariusz Gnatek
Dariusz Gnatek