List gończy – Dariusz Pieprzyca

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Dariusz Pieprzyca

Imię i nazwisko: Dariusz Pieprzyca
Data urodzenia: 07.12.1969 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Katowice

Krótki opis czynu o jaki jest podejrzany Dariusz Pieprzyca:

podrobienie w bliżej nieokreślonym czasie do 2001 r. dokumentacji i przedłożenie jej w celu uzyskania zatrudnienia w firmie „Kolor- Metal” oraz usiłowanie doprowadzenia w dniu 30.05.2001 r. BRE BANK SA w Katowicach do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.250 zł, tj. o czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.

Dariusz Pieprzyca
Dariusz Pieprzyca