List Gończy – Dominik Boczarski

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie poszukuje: Dominik Boczarski

Imiona i Nazwisko: Dominik Boczarski

Data urodzenia: 19.05.1985r. Kraków

Ostatnie miejsce zamieszkania: Kraków

Dominik Boczarski jest podejrzany o to, że dwukrotnie usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do samochodów osobowych na terenie Rzeszowa tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk, 8-krotnie dokonał kradzieży z włamaniem do samochodów osobowych na terenie Rzeszowa tj. o czyn z art. 279 § 1 kk, stosował przemoc wobec funkcjonariuszy policji w celu zmuszenia ich do zaniechania prawnej czynności służbowej w postaci zatrzymania jego osoby i spowodował obrażenia ciała u jednego z funkcjonariuszy tj. o czyn z art. 224 § 2 kk i art. 222 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, a także o przywłaszczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość innej osoby w postaci dowodu osobistego tj. o czyn art. 275 § 1 kk oraz o nabycie pochodzącego z przestępstwa roweru marki BH tj. o czyn z art. 291 § 1 kk.

Dominik Boczarski
Dominik Boczarski