List Gończy – Gerd Dietrich Wagner

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie poszukuje: Gerd Dietrich Wagner

Imiona i Nazwisko: Gerd Dietrich Wagner

Data urodzenia: 25.10.1941r. Hermeskeil

Ostatnie miejsce zamieszkania: Remescheid Niemcy

Gerd Dietrich Wagner jest podejrzany o to, że w okresie od 7 marca 2001 r. do 30 września 2002 r. w Sokołowie Małopolskim doprowadził kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 1.338,405,23 zł poprzez nie wywiązanie się z zawartych umów za wykonanie usług oraz nabyte towary, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 91 kk i inn.

Gerd Dietrich Wagner
Gerd Dietrich Wagner