List gończy – Grzegorz Jakóbiec

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Grzegorz Jakóbiec

Imię i nazwisko: Grzegorz Jakóbiec
Data urodzenia: 31.05.1987 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów

Krótki opis czynów o jakie jest podejrzany Grzegorz Jakóbiec:

1. W dniu 19 maja 2009 roku w Rzeszowie w Oddziale Euro Bank S.A. przy ulicy Żeromskiego 10 działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11. 855,44 zł w ten sposób, że zawarł z w/w bankiem umowę o udzielenie europożyczki składając nierzetelne oświadczenie o swoim zatrudnieniu i zarobkach dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, wprowadzając uprzednio pracownika banku w błąd co do możliwości i zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 kk w zw. z art.11 § 2 kk.

2. w dniach  od 21 do 25 maja 2009 roku w Rzeszowie w Oddziale Euro Bank S.A. przy ulicy Żeromskiego 10 działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1 1 898.80 zł w ten sposób, że zawarł z w/w bankiem umowę o udzielenie europożyczki składając nierzetelne oświadczenie o swoim zatrudnieniu i zarobkach w ustalonej firmie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego wprowadzając uprzednio pracownika banku w błąd co do możliwości i zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 kk w zw. z art.11 § 2 kk.

Grzegorz Jakóbiec
Grzegorz Jakóbiec