List gończy – Grzegorz Pachorek

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie poszukuje: Grzegorz Pachorek

Imiona i Nazwisko: Grzegorz Pachorek

Data urodzenia: 11.08.1975 r. Rzeszów

Ostatnie miejsce zamieszkania: Zaczernie

Grzegorz Pachorek pozostaje pod zarzutem przywłaszczenia powierzonego mu mienia w kwocie ponad 9 tysięcy zł oraz przerabiania dokumentów, tj. o czyn z art. 284 § 2 kk. i art. 270 § 1 k. w zw. z art. 12 kk.

Grzegorz Pachorek
Grzegorz Pachorek