List gończy – Izabela Drabik

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Izabela Drabik

Imię i nazwisko: Izabela Drabik
Data urodzenia: 02.09.1971 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów

Krótki opis czynu o jaki jest podejrzana Izabela Drabik:

dokonanie oszustwa kredytowego polegającego na posłużeniu się w ustalonym banku nierzetelnym zaświadczeniem o zatrudnieniu, dzięki któremu uzyskała kredyt w wysokości 3000 zł, którego w ogóle nie spłaciła, tj o czyn z art. 286 § 1 k.k. i 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2  k.k.

Izabela Drabik
Izabela Drabik