List gończy – Jacek Gajda

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Jacek Gajda

Imię i nazwisko: Jacek Gajda

Data urodzenia: 25.01.1962 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Strzyżów

Krótki opis czynu o jaki jest podejrzany Jacek Gajda:

ułatwienie ustalonej osobie w listopadzie 2001 r. wyłudzenie kredytu w kwocie 7.312,42 zł poprzez sporządzenie nierzetelnego dokumentu, potwierdzającego fakt zatrudnienia i osiągania dochodów – czyn z art. 286 § 1 k.k. i inne.

Jacek Gajda
Jacek Gajda