List Gończy – Jadwiga Szydełko

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Jadwiga Szydełko

Imiona i Nazwisko: Jadwiga Szydełko

Data urodzenia: 02.09.1972 r. Rzeszów

Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów

Jadwiga Szydełko jest podejrzana o to, że w dniu 21 czerwca 2010 roku w Rzeszowie, po­ sługując się nierzetelnym zaświadczeniem o zatrudnieniu i osiąganych zarobkach wyłudziła kredyt w kwocie 38.000,00 zł, oraz w dniu 10 stycznia 2011 roku w Rzeszowie, działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą przywłaszczyła powierzony jej pojazd marki Jeep Liberty Sport wartości 60.000,00 zł, a ponadto w okresie czasu od dnia 6 lipca 2011 roku do dnia 27 kwietnia 2012 roku w Rzeszowie, w celu uda­remnienia wykonania orzeczeń sądowych uszczupliła zaspokojenie swoich wierzycieli, w ten sposób, ze ukryła fakt otrzymania kwoty 200.000,00 zł, które to pieniądze zagrożone były zajęciem w toku postępowań egzekucyjnych (art. 297 § 1 k.k., art. 284 § 2 k.k. i art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.)

Jadwiga Szydełko
Jadwiga Szydełko