List gończy – Jakub Szela

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Jakub Szela

Imię i nazwisko: Jakub Szela
Data urodzenia: 22.02.1975r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Rakszawa

Krótki opis czynu:
doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku O/Rzeszów poprzez niewywiązywanie się ze spłaty kredytu gotówkowego

Jakub Szela
Jakub Szela