List gończy – Jan Cwynar

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Jan Cwynar

Imię i nazwisko: Jan Cwynar
Data urodzenia: 4.07.1959 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów

Krótki opis czynu o jaki jest podejrzany Jan Cwynar:

w dniu 26 lipca 2005 roku w Rzeszowie usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do garażu, w ten sposób, że wybił szybę znajdującą się w drzwiach wejściowych, a następnie przez powstały otwór chciał wejść do jego wnętrza w celu zaboru znajdujących się tam rzeczy, jednakże zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zablokowanie się w otworze po wybitej szybie i zatrzymaniu prze policję, (art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.).

Jan Cwynar
Jan Cwynar