List gończy – Janina Kujawa

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Janina Kujawa

Imiona i Nazwisko: Janina Kujawa

Data urodzenia: 22.06.1957 r. Gorliczyna

Ostatnie miejsce zamieszkania: Przeworsk

Janina Kujawa podejrzana jest o to, że w dniu 05 grudnia 2005 r. działając w zamiarze aby ustalona osoba dopuściła się wyłudzenia kredytu poprzez posłużenie się nierzetelnym dokumentem, swoim zachowaniem ułatwiła jej dokonanie tego czynu zabronionego w ten sposób, że wypełniła odręcznie treść zaświadczenia o zarobkach na nazwisko ustalonej osoby tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Janina Kujawa
Janina Kujawa