List gończy – Janusz Środoń

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Janusz Środoń

Imiona i Nazwisko: Janusz Środoń

Data urodzenia: 27.09.1977 r. Rzeszów

Ostatnie miejsce zamieszkania: Lutoryż

Janusz Środoń podejrzany jest o to, że w okresie od 3 do 17 grudnia 2002 r. w Babicy,  powiat rzeszowski,  wspólnie i w porozumieniu z ustalona osobą, usiłował wyłudzić nienależne odszkodowanie w kwocie 7.700 zł na szkodę ZUS Oddział w Rzeszowie, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.

Janusz Środoń
Janusz Środoń