List gończy – Kamil Buczek

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Kamil Buczek

Imię i nazwisko: Kamil Buczek
Data urodzenia: 27.06.1987 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Ostrów

Krótki opis czynu:

  1. w dniu 4 sierpnia 2015 roku w Rzeszowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci pożyczki gotówkowej w kwocie 3000,00 złotych, wprowadził w błąd prowadzącego działalność gospodarczą PHU Albatros co do zamiaru spłaty zaciągniętej pożyczki oraz co do okoliczności, iż jest wyłącznym właścicielem kosiarki – traktora Stiga Estate senator UST, który to przedmiot został przez niego przywłaszczony na zabezpieczenie spłaty zaciągniętej pożyczki i doprowadził w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci udzielenia pożyczki w kwocie 3000,00 złotych, której spłata nie została w sposób należny zabezpieczona i której nie miał on nigdy zamiaru spłacić, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.
  2. w dniu 14 sierpnia 2015 roku w Rzeszowie działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci pożyczki gotówkowej w kwocie 1600,00 złotych wprowadził w błąd prowadzącego działalność gospodarczą PHU Albatros co do zamiaru spłaty zaciągniętej pożyczki oraz co do okoliczności, iż jest wyłącznym właścicielem piły motorowej Stihl 231 oraz agregatu prądotwórczego Pezal 5000, które to przedmioty zostały przez niego przywłaszczone na zabezpieczenie spłaty zaciągniętej pożyczki i doprowadził w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci udzielenia pożyczki w kwocie 1600,00 złotych, której spłata nie została w sposób należny zabezpieczona i której nie miał on nigdy zamiaru spłacić, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.
  3. w dniu 22 sierpnia 2015 roku w Rzeszowie działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci pożyczki gotówkowej w kwocie 2500,00 złotych wprowadził w błąd prowadzącego działalność gospodarczą PHU Albatros co do zamiaru spłaty zaciągniętej pożyczki oraz co do okoliczności, iż jest wyłącznym właścicielem młota udarowego Skoczek Belle RTX 68, który to przedmiot został przez niego przywłaszczone na zabezpieczenie spłaty zaciągniętej pożyczki i doprowadził w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci udzielenia pożyczki w kwocie 2500,00 złotych, której spłata nie została w sposób należny zabezpieczona i której nie miał on nigdy zamiaru spłacić, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.