List gończy – Kamil Wiśniowski

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Kamil Wiśniowski

Imię i nazwisko: Kamil Wiśniowski
Data urodzenia: 02.08.1990 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów

Krótki opis czynu:
posiadanie we wrześniu 2012 r. wbrew przepisom ustawy znacznej ilości środka odurzającego w postaci marihuany oraz kilkakrotne udzielenie we wrześniu 2012 r. ustalonym osobom, wbrew przepisom ustawy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, środka odurzającego w postaci marihuany

Kamil Wiśniowski
Kamil Wiśniowski