List gończy – Krzysztof Jarmuziewicz

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Krzysztof Jarmuziewicz

Imiona i Nazwisko: Krzysztof Jarmuziewicz

Data urodzenia: 31.07.1975 r. Tarnogród

Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów

Krzysztof Jarmuziewicz podejrzany jest o popełnienie następujących przestępstw:

  1. W okresie od grudnia 2008 roku do czerwca 2009 roku w Rzeszowie przy ulicy Popiełuszki oraz Kopernika działając w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem groził ustalonej pokrzywdzonej pozbawieniem życia lub zdrowia, przy czym groźby te wzbudziły u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione, tj. o czyn z art. 190 § t k.k.
  2. W dniu 24 lutego 2009 roku w Rzeszowie przy ulicy Ofiar Katynia w ustalonym mieszkaniu poprzez szarpanie i popychanie spowodował u ustalonej pokrzywdzonej obrażenia ciała skutkujące naruszeniem czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni, tj. o czyn z art. 157 § 2 k.k.
  3. W dniu 2 maja 2009 roku w Rzeszowie przy ulicy Kopernika poprzez duszenie i zadawanie uderzeń w twarz spowodował u ustalonej pokrzywdzonej obrażenia ciała skutkujące naruszeniem czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni. tj. o czyn z art. 157 § 2 k.k.
  4. W dniu 3 czerwca 2009 roku w Rzeszowie przy ulicy Ofiar Katynia w ustalonym mieszkaniu poprzez popchnięcie spowodował u ustalonej pokrzywdzonej obrażenia ciała skutkujące naruszeniem czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni, tj. o czyn z art. 157 § 2 k.k.
  5. W dniu 29 czerwca 2009 roku w Rzeszowie przy ulicy Ofiar Getta poprzez szarpanie spowodował u ustalonej pokrzywdzonej obrażenia ciała skutkujące naruszeniem czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni oraz publicznie wypowiadał pod adresem ustalonej pokrzywdzonej słowa powszechnie uznane za obelżywe, tj. o czyn z art. 157 § 2 k.k. i art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
Krzysztof Jarmuziewicz
Krzysztof Jarmuziewicz