List gończy – Łukasz Paczkowski

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Łukasz Paczkowski

Imiona i nazwisko: Łukasz Paczkowski
Data urodzenia: 01.12.1987 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Chylice

Podstawa poszukiwania:
art. 286 § 1 kk

Łukasz Paczkowski
Łukasz Paczkowski