List gończy – Marcin Kirzanowski

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Marcin Kirzanowski

Imię  i Nazwisko:  Marcin Kirzanowski

Data urodzenia: 24.04.1983 r. Nowa Ruda

Ostatnie miejsce zamieszkania: Nowa Ruda

Marcin Kirzanowski podejrzany jest o to, że w listopadzie 2010 r., za pośrednictwem serwisu internetowego, zawarł umowę kupna sprzedaży dot.  ekstraktów roślinnych z ustaloną osobą, wprowadzając ją w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zawartej umowy, w wyniku czego ustalona osoba poniosła szkodę w kwocie 178 zł, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk.

Marcin Kirzanowski
Marcin Kirzanowski