List Gończy – Marcin Łomaziej

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie poszukuje: Marcin Łomaziej

Imiona i Nazwisko: Marcin Łomaziej

Data urodzenia: 01.11.1975r.

Ostatnie miejsce zamieszkania: Elbląg

Marcin Łomaziej jest podejrzany o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem osobę trzecią w warunkach powrotu do przestępstwa tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

Marcin Łomaziej
Marcin Łomaziej