List gończy – Marta Wanic

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Marta Wanic

Imię i nazwisko: Marta Wanic
Data urodzenia: 05.02.1958r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów

Krótki opis czynu:
usiłowanie wyłudzenia kredytu mieszkaniowego w kwocie 76.000,00 zł na szkodę Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. I Oddział Centrum w Rzeszowie oraz podrobienia szeregu dokumentów – art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i inne