List Gończy – Michał Jeremi Witaszewski

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Michał Jeremi Witaszewski

Imiona i Nazwisko: Michał Jeremi Witaszewski

Data urodzenia: 18.05.1972 r. Rzeszów

Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów

Michał Jeremi Witaszewski – zarzucane mu przestępstwa dotyczą:

– doprowadzenia w okresie od grudnia 1998 r. do 20 lutego 1999 r. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę Lukas S.A. Oddział w Lublinie, Wschodni Bank Cukrownictwa S.A. Oddział w Lublinie oraz firmę Proimpex Oddział w Rzeszowie poprzez niewywiązanie się ze spłaty uzyskanych kwot kredytów, przy zawarciu których posłużył się fałszywym zaświadczeniem o zatrudnieniu, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 91 § 1 kk

– doprowadził w okresie od 18 lutego 1999 r. do 1 kwietnia 1999 r. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem bank PKO BP I/O w Rzeszowie i bank PEKAO S.A. l/O w Rzeszowie poprzez wystawienie i realizację czeków oraz używanie kart kredytowych, podczas gdy nie posiadał na rachunkach bankowych środków pieniężnych na pokrycie wykonanych transakcji, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.

Michał Witaszewski
Michał Witaszewski