List gończy – Paweł Polikowski

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie poszukuje: Paweł Polikowski

Imiona i nazwisko: Paweł Maciej Polikowski
Data urodzenia: 02.03.1972 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Wrocław

Podstawa poszukiwania:
art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 271 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.