List gończy – Paweł Rybak

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Paweł Rybak

Imię i nazwisko: Paweł Rybak

Data urodzenia: 20.07.1992 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów

Krótki opis czynu o jaki jest podejrzany Paweł Rybak:

w okresie od 19 maja 2017 r. do 1 czerwca 2017 r. w hipermarkecie B1 przy ul. Witosa 21 w Rzeszowie działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 12 szt. butelek whiskey Jack Daniel’s oraz 12 szt. szamponów marki Head Shoulders czym spowodował łączne straty w kwocie 1469,40 zł na szkodę właściciela hipermarketu B1 – Rella Investments Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za przestępstwa umyślne podobne za które był już skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 6 czerwca 2013 r. o sygn. X K 27/13 za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k., na karę 15 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 29 grudnia 2014 r. do 18 marca 2016 r. z zaliczeniem 9 października 2012 r. do 10 października 2012 r., tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Paweł Rybak
Paweł Rybak