List gończy – Piotr Ruszała

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie poszukuje: Piotr Ruszała

Imię i nazwisko: Piotr Ruszała
Data urodzenia: 12.12.1978 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Chmielnik

Krótki opis czynu o jaki jest podejrzany Piotr Ruszała:

w dniu 14 października 2015 r. w miejscowości Racławówka, woj. podkarpackiego działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą co do której materiały wyłączono do odrębnego postępowania, po uprzednim odwróceniu uwagi ekspedientki sklepu zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 1200 zł na szkodę ustalonej osoby, a bezpośrednio po tym w celu utrzymania się w posiadaniu wymienionej kwoty użył wobec ustalonej osoby przemocy polegającej na odepchnięciu i przyciśnięciu jej ręki drzwiami., tj. o przestępstwo z art. 281 § 1 kk.

Piotr Ruszała
Piotr Ruszała